Aquincumi Múzeum

Múzeumtörténet:     >>> Galéria <<<

Az alábbiakban az Aquincumi Múzeum kutatás- és múzeumtörténetéről lehet bővebben olvasni.

1778 – Egy óbudai szőlősgazda veremásás közben római padlófűtés (hypocaustum) maradványokra lelt, szerepüket és eredetüket Schönvisner István egyetemi könyvtáros ismerte fel, s azonosította Aquincum városával.

1796 – A belvárosi piarista rendház udvarán előkerülnek Contra Aquincum erődjének első romjai.

1815 – Göttersdorfer Jakab a Rákos-patak torkolatánál fekvő földje szántása közben római falakra (Transaquincum romjaira) talál.

1820 – Az uralkodó atyja megszemléli az óbudai római romokat, majd kinyilvánítja: “Íme itt a magyar Pompeji és Herculaneum!”

1820-as évek – Az óbudai prefektus “kutatást” végez a Papföldön (a jelenlegi Aquincumi Múzeum területén) feltárva, majd visszatemetve a nagy közfürdő romjait.

1860-as évek – Zsigmondy Gusztáv felméréseket készít a transaquincumi erőd, illetve a mai Óbudai szigeten elterülő “thermák” (a helytartói palota fürdőszárnya) látható maradványairól.

1867 – Rómer Flóris szervezésében a Párizsi Világkiállításon a magyar pavilon régészeti kiállításában már szerepelnek aquincumi leletek.

1869 – Rudolf trónörökös meglátogatja az óbudai római romokat.

1876 – A 8. Nemzetközi Embertani és Régészeti Kongresszus meglátogatja Aquincum romjait.

1878 – Budapest Főváros tanácsa határozatot hozott az Óbudán még felszínen látható romok védelmében.

1880 – Hattagú bizottság alakult, hogy kijelölje a rendszeres feltárások helyszínét

1880 – Megkezdődnek a feltárások Torma Károly, Hampel József és Gömöri Havas Sándor vezetésével.

1881 – Torma feltárta a polgárvárosi amfiteátrum teljes felületét.

1885 – Az Országos Kiállításon az aquincumi ásatások leletei is bemutatásra kerülnek.

1888 – Kuzsinszky Bálint bekapcsolódik a munkálatokba, később átveszi Tormától az ásatások irányítását.

1889 – Megjelenik a Budapest Régiségei évkönyv első száma

1889 – Megnyílik az első aquincumi kiállítás a Krempl-malomban.

1894. május 10. – Az Aquincumi Múzeum kiállító épülete megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.

1896 – A Millenium alkalmából, és az eddigi hely szűkössége miatt a múzeumépületet két szárnnyal bővítik ki, ez az alapterület máig nem változott.

1902 – Megépül a múzeumépület mögötti kőtár.

1904 – Bővítik a kőtárat.

1921 – Nagy Lajos bekapcsolódik az Aquincum-kutatásba.

1928 – Ismét bővítik a kőtárat.

1931 – Nagy Lajos feltárja a polgárváros tűzoltólaktanyáját, itt megtalálja többek közt az aquincumi orgona maradványait is.

1932 – Elkészül az 1927 és 1930 között feltárt cella trichora műemléki rekonstrukciója.

1936 – Nagy Lajos szervezésében megalakul a Fővárosi Régészeti Intézet.

1936 – Földalatti múzeum létesül az 1932 és 1936 között feltárt Contra Aquincum területén.

1938 – Kuzsinszky Bálint halála után Nagy Lajos veszi át a múzeum irányítását, ebben Szilágyi János, a Fővárosi Régészeti Intézet irányításában pedig Nagy Tibor van segítségére.

1941 – Befejeződik az 1925-től folyamatosan feltárt katonai amfiteátrum műemléki rekonstrukciója

1941 – Tervek készülnek az Aquincumi Múzeum bővítésére, de a II. Világháború megakadályozza megvalósításukat.

1945 – A II. Világháborúban az Óbudai Gázgyárat célzó bombázások folyamán a múzeumépület 40 %-ban sérült, a romterületet 12 bombatalálat éri. A részben a Károlyi Palotában tárolt leletanyag 2/5-e megsemmisül.

1947 – “Budapest múltja” címmel megnyílik a Károlyi palotában a háború utáni első kiállítás.

1948. október – Megnyílik az Aquincumi Múzeum háború utáni első állandó kiállítása.

1952 – Feltárások kezdődnek a Hajógyári szigeten, a helytartói palota területén.

1954 – Megnyílik a Táborvárosi Múzeum.

1961 – Újra helyreállítják a cella trichora romegyüttesét.

1963 – Az Aquincumi Múzeum területén megkezdődnek a romkonzerválási munkálatok.

1964 – Újra megnyílik a kibővített Fürdő Múzeum.

1966 – Magyar és külföldi építészhallgatók közreműködésével elkezdődnek az Interstudex-ásatások a polgárváros nyugati, eddig feltáratlan területén.

1967 – Megnyílik a Hercules Villa.

1973 – Befejeződnek az Aquincumi Múzeum romkonzerválási munkálatai, 16 épületet sikerül rekonstruálni.

197080-as évek – Folyamatos feltárások az aquincumi legiotábor, illetve a katonaváros területén, romkonzerválási munkák a tábor épületei, valamint védművei bemutatására.

1984 – Még nagyobb területű lesz a Fürdő Múzeum.

1987 – Fenntartási zavarok miatt bezárják a Fürdő Múzeum, a Hercules Villa, a Táborvárosi Múzeum, illetve a Contra Aquincum bemutatóhelyeket.

1989 – Az Ókortörténeti Osztály dolgozói a Károlyi palotából az Aquincumi Múzeum régi irodaépületébe költöznek.

1991 – Az Aquincumi Múzeum romterületének déli része kiegészül a volt MHSZ területével és épületeivel

1994 – Kisebb rekonstrukciós munkálatok folynak a múzeumi bejárat korszerűsítése érdekében. Megkezdődik az új területek (a volt MHSZ) bővítése és átalakítása raktárrá és restaurátor műhellyé.
– Újra megnyílik a Hercules Villa.

1995-1996 – Az Aquincumi Múzeum keleti kőtára előtti terület talajcseréje.

1996-1998 – A keleti kőtár előtti terület tereprendezése – a romkerti színház kialakítása és a romkert déli részének további rendezése.

1998 – A Károlyi palotában működő további munkahelyek, valamint a gyűjtemények és raktárak átmeneti elhelyezése a Gázgyári Óraházban, illetve a Gázgyári Művelődési Házban.

1999 – Újra megnyílik a Fürdő Múzeum.

2000. november 21. – Átadják az Aquincumi Múzeum bővítésének I. ütemét, az irodaépület és raktárbázist, a múzeum ezzel egy ideiglenes, télen is működő kiállítóhellyel gazdagodott.

2000-2003 – A NÖP programok segítségével helyreállítási munkák folynak a délkeleti romterület egyes pontjain (műemléki helyreállítás – hitelesítő feltárás: Symphorus mithraeuma és a deversorium fürdőszárnya)

2003-2004 – A volt MHSZ épületben kialakított restaurátorműhely belső átépítése befejeződik, valamint homlokzatát részlegesen renoválják. Kicserélik a tönkrement terrakotta információs táblákat a romterületen.

2005 – Az Aquincumi Múzeum romterületén új információs táblákat, illetve két kronoszkópot telepítenek.

2007 – Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala határozatával a korábbi ELMŰ áramátalakító épületet az Aquincumi Múzeumhoz csatolja

2010 – Megkezdődik az Új Széchenyi-terv keretéin belül az Európai Unió támogatásával megvalósuló Pannónia Provincia Program

2012. június 15-én kerültek átadásra a Pannonia Provincia Program új turisztikai attrakcióelemei, amelyek az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.

forrás:  http://www.aquincum.hu/muzeumtori/minta/

AQUINCUMI MÚZEUM ÉS RÉGÉSZETI PARK
CÍM: 1031 Budapest, Szentendrei út 135.
TELEFON: +36-1-430-10-81
E-MAIL: aquincum@aquincum.hu