Óbudai Almáskert Óvoda

– Gázgyár lakótelepi Telephely.

Bemutatkozásuk:
( forrás: link )

Az Óbudai Almáskert Óvoda, a Csicsergő Tagóvoda és telephelye, a Gázgyár lakótelepi Óvoda Környezet, Mozgás, Anyanyelv Programja az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a magyarországi óvodák nevelési alapdokumentuma alapján készült. Alapelveink megfogalmazásakor a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását helyeztük a középpontba.

Óbudai Almáskert Óvoda

Programunk magában foglalja a családi nevelést kiegészítve – óvodába lépéstől az iskolába járáshoz szükséges érettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig – a gyermekek széles körű nevelését, személyiségük teljes kibontakoztatását, a gyermeki és alapvető szabadság jogok tiszteletben tartását, az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Óbudai Almáskert Óvoda

Közös célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az óvodás korú kisgyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez, felhőtlen, örömteli gyermekkoruk megóvásához, képességeik kibontakoztatásához.

Legfontosabb értékeink a szeretet, a tapasztaltatás, az élménynyújtás, a játék és az egyéni bánásmód.

Óvodánkban minőségi, esztétikus környezetet, érzelmi biztonságot nyújtunk gyermekeink számára, felelősségteljesen neveljük őket. Tiszteletben tartjuk egyéni szükségleteiket, fejlődési, érési tempójukat. Megteremtjük számukra a tapasztalás a megismerés, a kérdezés, az alkotás lehetőségeit. Élményekhez, sikerélményekhez, elismeréshez juttatjuk őket.

Hisszük, hogy óvodáskorban a kisgyermekeknek arra van szükségük, hogy minél többet mozogjanak, kommunikáljanak és minél többféle módon érzékeljék a világot.

A gyermek a játékos tevékenység közben szerez tapasztalatokat, így fejlődnek képességei. Mivel a gyermek alaptevékenysége óvodáskorban a játék, az egész nap folyamán biztosítjuk a különböző játéktevékenységek feltételeit, melynek során fejlesztjük a gyermek észlelését, mozgását, beszédét. E hármas egység magában foglalja a gyermeki személyiségfejlesztés összes lehetőségét.

Bővebb infó: link

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.